8 Temmuz 2013 Pazartesi

Yasalar gereği işyerinizde bulundurmanız gereken personeller

Cekingen | 22:43 | Yorum Yok


Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile birlikte önce çok tehlikeli ve tehlike işler sınıfında olan işletmeler, bir süre sonra da tüm işletmeler iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli çalıştırmak zorunda olacak. Ancak ilgili personellerin kadroya alınması şart olmayacak. Çünkü yapılan işin tehlikesine göre ve işletmedeki çalışan sayısıne göre bu personelleri belirli saatlerde görevlendirmek yeterli olacak.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda şirketlere danışmanlık hizmeti veren ortak sağlık ve güvenlik birimleri bu ilgili personelleri şirketlere temin edebilecek. OSGB’ler bu personel hizmetini sağlarken ceza-i sorumluluk altında oldukları için ilgili personel seçiminde oldukça titiz davranmakta.
OSGB’lerin amacı iş kazalarının en az seviyeye indiği güvenli çalışma alanları yaratmaktır. Bu nedenle işyerlerinde yürütülen faaliyetleri inceleyerek işyerinde olabilecek riskleri tespit eder ve güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla çalışanlara iş güvenliği eğitimleri verir. Risk değerlendirme raporu ( risk analizi), acil durum planı, sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı hazırlamak da OSGB’lerin verdikleri hizmetler arasında.

0 yorum:

Yorum Gönder