26 Ekim 2009 Pazartesi

Diyanet İşleri Başkanlığı İstifa Sonrası Dönüş Alımı 2009

Cekingen | 11:20 | Yorum YokDiyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmakta iken çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlardan açıktan (sabık) atama suretiyle eleman alınacakmış.Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’nci maddesindeki, Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan şartlar ile birlikte, adayların müracaatlarında aşağıdaki hususlar da aranacakmış.
1-Müracaatlar 16/10/2009 – 30/10/2009 tarihleri arasında il müftülüklerine yapılacaktır.

2-Yarışma sınavı, 16/11/2009 tarihinde Başkanlıkça, Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.

3-Sınavda imam-hatiplik için adaylara Kur’an-ı Kerim, Akaid, Fıkıh (İbadet konuları), Siyer, Ahlak ve Hitabet, müezzin-kayyımlık için ise, Kur’an-ı Kerim, Akaid, Fıkıh (İbadet konuları), Ezan ve İkamet konularından sorular sorulacaktır.

4-Başvuruda bulunan adaylar, Ek (3) listedeki illerden en fazla 5 (Beş) il tercih yapabilecek olup, ayrıca kontenjan kalması halinde atanamamış olanlardan resen yerleştirmeyi kabul edenlerin Başkanlıkça uygun görülecek yerlere de atamaları yapılabilecektir.

5- Daha önce teşkilatımızda görevli iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aranan şartları kaybetmiş olanlar, Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesindeki “Ortak nitelik” şartını kaybetmesi sebebiyle göreviyle ilişiği kesilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince görevine son verilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

6-Bu şartları taşıyan istekliler İş Talep Formlarını doldurup aşağıdaki belgelerle birlikte 30/10/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar bulundukları il müftülüklerine teslim edeceklerdir.

7-Duyuruda belirtilen esaslara uygun yapılmayan veya 30/10/2009 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-Başvuruda bulunanların yerleştirme ve atamaları il tercihleri dikkate alınarak yarışma sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ayrılan il kontenjanlarına göre bilgisayar ortamında yapılacak, kalan kontenjanlara ise resen yerleştirmeyi kabul edenlerden Başkanlıkça uygun görülen yerlere yerleştirme yapılacaktır.

9-Yerleştirme ve atama işlemlerinde adayların İş Talep Forumlarındaki bilgiler esas alınacak olup, eksik veya yanlış bilgi içeren müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

10-Memurluğa alınma şartlarından birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir.

11-Müracaat edenler, hangi tarihte sınava gireceklerini müracaat ettikleri il müftülüklerinden ve Başkanlığımız web sayfasından 06/11/2009 tarihinden itibaren öğrenebileceklerdir.

12-İl müftülüklerine müracaat eden adayların tüm bilgileri Başkanlık web sayfasında bulunan “Personel Hizmetleri” bölümündeki “Programlar” içerisinde yer alan Sabık personel Atama işlemleri programı aracılığı ile 30/10/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar kayıt edilecektir.
İş Talep Formuna Eklenecek Belgeler ve daha fazlası için lütfen TIKLAYIN.

0 yorum:

Yorum Gönder