16 Temmuz 2008 Çarşamba

Halk Bankası Personel Alımı

Cekingen | 23:41 | 1 Yorum Yapılmış

Aranızda belki ilgilenen olabilir,Halk bankasına personel alımı olucakmış.Bankadan yapılan açıklama şöyle;
Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Sınav Giriş Belgesi
Bankamız Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavına katılmak için sınav ücretini yatıran ve internet üzerinden başvurusunu gerçekleştiren adayların, http://halkbank.anadolu.edu.tr/ adresinden Sınav Giriş Belgelerini almaları gerekmektedir.Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.Adaylar sınava girebilmek için http://halkbank.anadolu.edu.tr/ adresinden alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.İşe Alma Genel Şartları yazının devamında;İşe Alma Genel Şartları
T.C. vatandaşı olmak (özellik arz eden görevler için Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bu şart aranmaz.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak
İlk işe girişte hizmet grupları itibariyle belirtilen yaş sınırını aşmamış olmak (Özellik arz eden görevler için Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bu yaş sınırı değiştirilebilir.)
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım–satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından ve Türk Ceza Kanununun 2. Kitabının 8. Bab’ında düzenlenen suçlardan hükümlü bulunmamak, Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, Sınav tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak, İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını resmi sağlık kurulları raporu ile tevsik etmek, 4 Yıllık Lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokul mezunları ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerde ki okulu bitirenler.(Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme veya Hukuk Fakültelerinden ya da 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik, İstatistik, Fizik, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar veya Matematik bölümlerinde ve bunların dışında lisans eğitimi yaptıktan sonra bu branşlarda lisansüstü eğitim veya doktora yapmış olanlar)

ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr'de

1 yorum:

  1. bi abimiz bunun sınavı icin gitti,yarın sınav var sanırım

    Umarım hayırlısı olur

    murat1316

    YanıtlaSil