11 Kasım 2013 Pazartesi

İşyeri Hemşiresi Görevleri

Cekingen | 21:22 | Yorum Yok

İş yeri hemşiresi olarak görevlendirilecek kişilerin Bakanlıkça verilmiş iş yeri hemşiresi sertifikasına sahip olması gerekmektedir. İş yeri hemşiresi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda iş yeri hekimine yardımcı olur. İşyeri hemşiresi görevleri çok fazladır. Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleriyle alakalı veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma hikayelerini işe giriş muayene formuna ekler ve iş yeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olur. İş yerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli olayları hekime sevk eder. Hamile ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır. Çocuk bakım hizmetleriyle ilgili çalışmaları planlar. Çalışanların hastaneye sevk işlemini tamamlar. Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yeri hekimine yardımcı olur. İş yerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.
Gördüğünüz üzere iş yeri hemşiresi görevleri hiç de azımsanmayacak kadar çoktur. Genellikle iş yeri hekimine yardımcı olarak görünen bir yapı ortada olsa da, aslında bir çok işte iş yeri hemşiresinin de parmağı vardır. İş yeri hemşiresi sertifikası sahibi olan bir kişi bu görevlerin büyük bir çoğunluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. İş yeri hemşiresi olmak için öncelikle gerekli eğitimi alıp, daha sonra iş yeri hemşireliği sertifikasını bakanlık tarafından almalısınız. Bu görevlerin hepsi size eğitimde detaylı olarak aktarılacaktır.

0 yorum:

Yorum Gönder