10 Kasım 2009 Salı

Kurban Risalesi

Cekingen | 15:22 | Yorum Yok
Kurban Risalesi

Tarifi
Neden Kurban Kesiyoruz ?
Kimler Kurban Kesecek ?
Hangi Hayvanlar Kurban Edilir ?
Kurbanlıklarda Aranan Şartlar
Büyük Hayvanlarda Hisse
Kurbanın Kesilme Vakti
Kurbanın Kesilmesi
Kurbanın Eti
Kurbanın Yenilmeyecek Yerleri
Kurbanın Derisi
Tarifi :

Kurban, Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için kurban bayramı günlerinde ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır.

Neden Kurban Kesiyoruz ?

Sayısız nimetlere karşı Allah'a şükretmemiz, insanın geçen seneden bu seneye kadar hayatta kalışına şükretmesi ve günahlarının bağışlanması için kurban kesiyoruz.

Kurban kesmek aynı zamanda Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail (a.s.) Allah'a o derece teslim olmuşlardı ki, biri öz evladını sadece Allah rızası için kurban etmek, diğeri de Allah'ın emrine canı pahasına uymak niyetindeydiler. İşte kurban, bu teslimiyetin bir lutfudur.

Allah'a ulaşacak olan; kurbanın eti, derisi, kanı değil, kurban vesilesiyle kulun takvasıdır. Hacc süresinin 37. ayetinde buna dikkat çekilmiştir.

Kimler Kurban Kesecek ?

Müslüman olan ve temel ihtiyaçlarından başka en az iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahip olan, fitre vermekle yükümlü olan kimseler kurban keserler.

Temel ihtiyaçlar: Borçlar, oturulan ev, ev eşyaları, bineceği araba, ailesinin bir aylık veya bir yıllık geçimidir.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir .

Kurbanlar, yalnız koyun ve keçi ile deve, sığır cinsi hayvanlardan kesilebilir. Mandalar da sığır cinsindendir. Bunların erkek ve dişileri eşittir.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir ?

Kurbanlar, yalnız koyun ve keçi ile deve, sığır cinsi hayvanlardan kesilebilir. Mandalar da sığır cinsindendir. Bunların erkek ve dişileri eşittir.

Tavuk, horoz, kaz... gibi ufak hayvanlar kurban olamaz. Etleri yenilen vahşi hayvanlar da kurban edilemez.

Kurbanlıklarda Aranan Şartlar :

Koyun ile keçi birer yaşını doldurmalı veya koyunlar yedi-sekiz aylık olduğu halde bir yaşındaymış gibi gösterişli bulunmalıdır.

Deve, en az beş yaşını, sığır da en az iki yaşını bitirmiş olmalıdır. Özellikle memleketimizde bu yaş sınırına dikkat edilmemekte ve insanlar üzerinden kurban borçları kalkmamaktadır. Kurban alırken buna dikkat edilmelidir.

Ayrıca kesilecek kurbanın ;

* İki veya bir gözü kör olmamalı

* İyice zayıflamış olmamalı

* Kesileceği yere gidemeyecek kadar topal olmamalı

* Kulak ya da kuyruğunun 3/1'den fazlası kopuk olmamalı

* Dişleri dökük olmamalı

* Doğuştan kulaksız olmamalı

* Memelerinin baş kısmı kopuk olmamalı

* Doğuştan kuyruksuz olmamalı

Büyük Hayvanlarda Hisse :

Kurbanda ortaklık sahihtir. Bir sığır ve devenin kurban edilmesine en fazla yedi kişi iştirak edebilir. Ancak daha az ortakla veya tek başına da kesilebilir.

Koyun ve keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir:

Kurbanın Kesilme Vakti :

Kurban, Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilebilir. Birinci gün kesilmesi daha iyidir. Kurbanı gece kesmek mekruhtur.

Kurbanın Kesilmesi :

Dinimize göre kurbanlık hayvanlar şöyle kesilmelidir:

* Hayvan, eziyet edilmeden kesilecek yere getirilir.

* Eziyet edilmeden kıbleye karşı sol yanı üzerine yatırılır.

* Oradakiler tarafından seslice üç defa tekbir getirilir.

* Bundan sonra kurban duası olarak bilinen En'am süresinin 162-163. ayetleri okunur.

* Dua bittikten sonra "Bismillahi Allahu Ekber" denilerek kurbanın boğazı kesilir.

* Koyun, keçi ve sığır; boğazları ile çeneleri arasından kesilir. Boğazdaki yemek ve nefes borusu ile iki şah damarı kesilip kanın açılan bir çukura akması beklenir. Kesilen hayvan deve ise, boynunun alt kısmı ile göğsü arasından kesilir. Kesim işinde keskin bıçak kullanılmalı ve hayvana eziyet edilmemelidir.

* Kurbanı elinden geliyorsa sahibi kesmeli, değilse uygun gördüğü bir müslümana kestirmeli, kendisi de başında bulunmalıdır. Kesen kişinin mutlaka besmele çekmesi gerekir.

* Hayvan hareketsiz hale gelince usulüne göre yüzülür ve parçalanır.

* Kurban sahibinin, kurbanın kesilmesinden sonra iki rekât namaz kılarak hacetlerini Allah'dan istemesi Peygamber efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

"Her kim kurbanını kestiğinde, kestiği bıçağı elinden bıraktıktan sonra iki rekât namaz kılar ve Allah'a dua ederse Allah o kimseye istediği, şeyi verir." (Buhari)

Kurbanın Eti :

Kurban edilen hayvanın eti üçe bölünür. Bir bölümünü kurban sahibi evine ayırır. Bir bölümünü misafirlere ve yakınlarına dağıtır. Bir bölümünü de fakirlere dağıtır. Bununla birlikte kurban etinin tamamını sadaka olarak fakirlere venınek de caizdir.

Kurban sahibi kendine ayırdığı eti kavurma yapıp ileriki günlerde yenilmek üzere saklayabilir.

Kurbanın Yenilmeyecek Yerleri :

Kurbanın yenilmesi caiz olmayan azaları şunlardır :

* İdrar yolu (ferci)

* Hayaları

* İdrar torbası

* Safra kesesi (öd)

* Akan kanı

* Tenasül uzvu

Hayvanın bu kısımları kesildikten sonra parçalanırken ayrılır ve atılır.

Kurbanın Derisi :

Kurbanın derisi sahibi tarafından istenirse seccade veya evde kullanılabilecek bir eşya yapılabilir. Kurban sahibi derisini istediği hayır müessesesine vermekte serbesttir. Fakat şuna bilhassa dikkat edilmelidir ki; Allah'ın rızasını kazanmak için kesilmiş olan kurbanların derileri muhakkak Allah'ın razı olduğu müesseselere verilmelidir.
Kurban usulüne uygun olarak kesmek için dikkat gösterilir. Bunun için kurban, kesileceği yere sürüklenmeksizin, zahmet vermeden getirilir, yol yanı yere getirilecek şekilde kıbleye karşı yatırılır. Kesecek olan kimse önce şu duâyı okur:


"İnni veccehtu vechiye lillezî fetara's-semâvâti ve'l-arda hanîfen vemâ ene minel-müşrikîn."

"Muhakkak ben, dinime tam bağlanarak, o yeri ve gökleri yaratan Allah'a yöneldim. Ben müşriklerden değilim." (En'am Sûresi, 79)


Kurban kesim işi bitince gidilir, iki rek'at şükür namazı kılınır, Allah'a hamd ve şükürde bulunulur. Peygamberimiz, kurbanı kestikten sonra iki rekat namaz kılınız, arkasından da Allah'dan ne dileğiniz varsa isteyiniz, buyurmuştur. Bu sebeple namaz kılındıktan sonra ayetten alınan şu cümlelerle duâ edip namazdan kalkılır.


"İnne salâti ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi'l-âlemîn."

"Şüphesiz benim namazım da, kurbanım da, dirilmem de, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır."
NOT:Kurban namazı kurban kesilen mekanda kılınması şart değildir.Eve dönüncede kılınabilir.Vekaleten kurban kestirenlerde,kurbanın kesildi haberini alınca namazını kılarlar.

0 yorum:

Yorum Gönder