19 Şubat 2009 Perşembe

Üniversite Mezunu Polis Alimi 2013

Cekingen | 16:20 | Yorum Yok
Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 yılı polis alımı rakamını belirledi. 2013 yılında tam 12 bin 400 polis alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, gelecek yıl 12 bin 400 yeni polis alacak.

Fakülte Mezunları İçin Polis Olma Şartları

Başvurular nereye yapılacak?

İletişim araçları vasıtasıyla duyurulan polis alım ilanları için başvurular, İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerineşahsen başvurularak yapılacaktır.

Başvuru sırasında hangi belgeler istenecek?

a) Form dilekçe,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
c) Lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
d) Sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,
e) 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
f) İkametgah belgesi,
g) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
h) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,
i) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
j) KPSS sonuç belgesinin fotokopisi veya noterden tasdikli örneği
istenecektir.

NOT: Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alınan belge fotokopileri görevli tarafından asıllarıyla karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Kimler Başvuramayacak? Hangi özelliklere sahip olmak gerekmektedir?
POMEM’lere girebilmek için aşağıdaki niteliklere haiz olmak gerekmektedir.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az dört (4) yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (herhangi bir öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.),
c) Sınav tarihi itibariyla askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.),
d) Erkekler için 1.67 cm, bayanlar için 1.65 cm’den kısa boylu olmamak (boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.),
e) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarını taşımak (ancak görme yönünden aynı Yönetmeliğin göz hastalıkları A dilimi 7 nci maddesinde aranan şartları taşımak.),
f) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, vcd, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat vb. işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
i) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
j) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 1/8/1999 tarihli ve 23773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
k) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
l) İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında 8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen durumlar hariç, “POMEM öğrenci aday adayı olamaz” kararı verilmemiş olmak,
m) Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki herhangi bir eğitim kurumundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) Puan türü ve puan alt sınırı Genel Müdürlükçe belirlenecek KPSS puanının üzerinde puan almış olmak
Polis Olmak İsteyen Fakülte Mezunlarının Bilmesi Gerekenler
-En az 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak(yurtdışından adaylar için dengi fakültelerden mezun olmak),

-Sınav tarihi itibariyle bayanlar ve askerliğini yapmayan erkekler için 27 yaşından gün almamış olmak,

-Askerliğini yapmış olan erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak,

-6 aydan az olmayan eğitim süresi içerisinde süreci yarım bırakmanız halinde masrafları tazminat olarak ödeme zorunluluğunu kabul etmiş sayılırsınız,

-Polis Eğitim Merkezlerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar EGM kadrolarına aday polis olarak atanırlar. Bu süreç 6 yıldır ve bu zaman içinde aday polisler tayin isteyemezler

0 yorum:

Yorum Gönder