22 Aralık 2008 Pazartesi

Faydalı Linkler

Cekingen | 22:09 | Yorum Yok

Her zaman ihtiyaç duyabileceğiniz faydalı linkler

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, BANKALAR,BAKANLIKLAR,YÜKSEK YARGI ORGANLARI


KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurmay Başkanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Yüksek Öğretim Kurumu
Sayıştay
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Merkez Bankası
Rekabet Kurumu
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Sermaye Piyasasi Kurumu
Diyanet Isleri Baskanligi
Yüksek Denetleme Kurulu Baskanligi
Devlet Personel Baskanligi
Atom Enerjisi Kurumu Baskanligi
Devlet Tiyatrolari
Adalet Bakanlığı Adli Sicil
Emniyet Genel Müdürlüğü
Devlet Istatistik Enstitüsü
Devlet Planlama Teskilati
Milli Kütüphane
Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü
Milli Istihbarat Teskilati
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Emekli Sandigi Gov.tr
Sosyal Sigortalar Kurumu
Bankacilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu
Bag-Kur Genel Müdürlügü
Bag-Kur Genel Müdürlügü
Adalet Bakanligi
Adli Tıp Kurumu
Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meyd. İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
İçişleri Bak. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şb. Bşk.
İnternet Üst Kurulu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
ÖSYM
Polis Akademisi
Kamu İhale Kurumu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Polis Akademisi
PTT Genel Müdürlüğü
Türkiye Noterler Birliği
Türk Patent Enstitüsü
TC: Yükseköğretim Kurumu
TÜBİTAK
Türk Standartları Enstitüsü

BANKALAR
Akbank
Alternatifbank
Arap Türk Bankası
Bayındırbank
Citibank
Denizbank
Dışbank
Finansbank
Garanti Bankası
Halkbank
HSBC
İş Bankası
T.Kalkınma Bankası
Koçbank
Mngbank
Oyakbank
Pamukbank
Sitebank
Tekfenbank
Sınai Yatırım Bankası
Toprakbank
TSKB
Türk Ekonomi Bankası
Türk Eximbank
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
T.C. Ziraat Bankası

YÜKSEK YARGI ORGANLARI
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

BAKANLIKLAR
TC. Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Orman Bakanlığı
Savunma Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
>

0 yorum:

Yorum Gönder